Voorwaarden AH Bijen Bingo actie

Algemene spelvoorwaarden Albert Heijn Bijen te Hengelo Bingo actie 2020

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de Bingo actie 2020 van Albert Heijn Bijen, hierna te noemen ‘bingo actie. De trekkingen van de prijzen zullen worden gedaan door notaris Zomer, verbonden aan Kantoor Zomer te Hengelo, of één of meer van de andere notarissen of hun waarnemer(s) verbonden aan vermeld notariskantoor.

 • Deelname aan deze bingo actie is voorbehouden aan natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en staat open van maandag 24 augustus 2020 tot en met zondag 4 oktober 2020.
 • Aan deelname aan deze bingo actie zijn geen kosten verbonden.
 • Klanten van Albert Heijn Bijen ontvangen per besteding van vijf euro (€ 5,00) aan boodschappen een bingozegel. Op deze bingozegels staat één getal (1-75) of een joker. Om een volle bingo(spaar)kaart te krijgen dient de klant zegels te plakken op de vakken van de bingo(spaar)kaart. Daarbij dienen de getallen op de zegels overeen te komen met de getallen in de vakken van de bingo(spaar)kaart.
  Er geldt een uitzondering voor de zegel met een joker. Die mag op elk willekeurig vak van de bingo(spaar)kaart worden geplakt.
  Bij verzilvering van de volle bingo(spaar)kaart voor een gratis product ontvangt de klant tevens een voucher met een unieke code. Dit lot dient door de klant geactiveerd te worden op www.ahbijen.nl/bingo-actie.
 • Voor een volle bingo(spaar)kaart kan de klant een actieproduct uitzoeken. De actieproducten van de betreffende week staan vermeld op posters in de winkel.
 • Het is niet mogelijk om voor een volle bingo(spaar)kaart een ander gratis artikel te krijgen dan de geselecteerde actieproducten.
 • Als een actieartikel (tijdelijk) niet leverbaar is komt deze te vervallen in deze bingo actie.
 • Volle bingo(spaar)kaarten zijn niet te verzilveren bij de zelfscankassa’s.
 • De code dient uiterlijk zondag 11 oktober 2020 geactiveerd te worden door de klant om kans te maken op een van de week- of hoofdprijzen. De winnaars worden bekend gemaakt op de website www.ahbijen.nl/bingo-actie.
 • De hoofdprijzen worden op woensdag 14 oktober 2020 door de notaris getrokken.
  .
 • De hoofdprijzen zijn:

– één (1) reischeque t.w.v. 750 euro voor een stedentrip naar een stad naar keuze ;

– één (1) reischeque t.w.v. 250 euro voor een stedentrip naar een stad naar keuze ;

– één (1) E-bike, merk Batavus;

– één (1) TV, merk LG;

– één (1) BBQ, merk Grill Guru;

– één (1) koffiemachine, merk Jura;

– één (1) spelcomputer, merk Sony Playstation

– twee (2) keer thuistap, merk Heineken Blad

– drie (3) keer Philips Airfryer

– drie (3) keer mini laptop, merk Acer

– vijftien (15) keer boodschappenpakket t.w.v. 50 euro

– twintig (20) keer cadeaukaart t.w.v. 25 euro

*Direct na de trekking van de hoofdprijzen komen alle loten die niet getrokken zijn te vervallen en maken geen deel meer uit van de bingo actie.

 • De geactiveerde loten blijven te allen tijde eigendom van Albert Heijn Bijen.
 • Door deel te nemen aan deze bingo actie gaat de deelnemer akkoord met deze algemene spelvoorwaarden.
 • De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Albert Heijn Bijen. Zij zal tevens de aangifte daarvoor indienen.
 • Deelnemers aan deze bingo actie geven Albert Heijn Bijen toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van deze bingo actie te gebruiken bij promotionele doeleinden van Albert Heijn Bijen alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaars via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
 • Een prijs die bij deze bingo actie wordt gewonnen is persoonsgebonden, dus vóór de prijsuitreiking niet overdraagbaar aan iemand anders. Een gewonnen prijs kan evenmin worden geruild of in geld worden uitgekeerd.
 • Over de uitslagen van de trekking van de hoofdprijzen kan niet worden gecorrespondeerd. De uitslag van de trekkingen, zoals door de notaris vastgesteld, is bepalend.
 • Albert Heijn Bijen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit – of verband houdend met het winnen van de prijzen.
 • Albert Heijn Bijen is uiterst zorgvuldig met het plaatsen van informatie op haar website. Albert Heijn Bijen sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Albert Heijn Bijen.
 • Albert Heijn Bijen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat deze deelnemers niet conform deze algemene spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen of het verloop van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • Albert Heijn Bijen handelt als aanbieder van deze bingo actie in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.